Algemene informatie over ROZEN ( Algemene informatie over ROZEN)

Algemene informatie over ROZEN ( Algemene informatie over ROZEN)

Rozen

  • 0,00€

  • Excl. BTW:0,00€
   
jan feb mar apr may jun jul aug sep oct nov dec

Stamrozen, treurrozen, klimrozen, Engelse rozen, heesterrozen, mini-floribunda's en bodembedekkende rozen worden nog uitsluitend IN POT GEKWEEKT aangeboden.

Richtlijnen tot het welslagen van uw rozenaanplantingen:

GROND en STANDPLAATS: Rozen verlangen een zonnige plaats en een goede, humusrijke en vooral rijkbemeste grond. Daarom is het best dat men voor het planten de grond diep spit en tegelijkertijd een goede hoeveelheid organische mest (vb.: Viano, gedroogde koemest, DCM Bloemen- en Rozenmest) inwerkt. (Al deze meststoffen zijn in onze winkel verkrijgbaar) Nooit rozen planten op gronden waarop reeds jaren rozen gestaan hebben (in verband met bodemmoeheid en rozenwortelaaltjes), tenzij men de grond grotendeels kan vernieuwen.

PLANTING: Grootbloemige rozen (theehybriden) en tros-rozelaars (polyantha- en floribundahybriden) worden veelal nog met blote wortel aangeboden en geplant. De beste plantperiode voor rozenstruiken met blote wortel loopt vanaf november - dan is er ook nog de meeste keuze ! - de ganse winter door, bij vorstvrij weder, tot begin april. De planten met blote wortel die wij u aanbieden zijn reeds tot op een lengte van ongeveer 35 cm ingekort, zodat u ze voor de winter niet meer hoeft te snoeien. De langste wortels mogen nog wel wat ingekort worden. Men plant best in ruime plantgaten zodat de wortels kunnen gespreid worden. De veredelingsplaats (dit is de overgang van de donkere onderstam naar de felgroene twijgen) moet na het planten juist onder de grondoppervlakte zitten. Bij droog weder overvloedig besproeien; planten welke bij drogend weder enige tijd boven de grond lagen, zal men best enige tijd voor het planten in het water plaatsen. Na half april zijn er voortaan geen rozen met blote wortel meer te verkrijgen, vanaf dan kan men dus nog uitsluitend rozen in pot verkrijgen !Rozen in potten gekweekt kan men het jaarrond uitplanten (bij vorstvrij weder); in de zomermaanden dient men ze direkt na het planten wel extra te begieten.

SNOEI: Stamrozen, grootbloemige struikrozen en trosrozen, dwerg- en kosterrozen dienen elke lente kort teruggesnoeid te worden. Bij zachtere winters lopen de meeste rozen al uit vanaf januari, wat niet betekent dat ze dan al kort mogen gesnoeid worden: de jonge scheutjes aan het einde der twijgen, die dan al verschijnen kunnen (en mogen) best nog bevriezen, de lager aan de takken zittende ogen zijn dan nog niet uitgelopen, en zijn dus ook veel minder vorstgevoelig. Het kort snoeien van de rozelaars gebeurt best als er geen strenge nachtvorst meer te vrezen is, dus begin maart. Men snoeit tot op 2 tot 3 ogen boven de grond, wat overeenkomt met een lengte van 8 tot 12 cm voor sterkgegroeide scheuten en 5 tot 8 cm voo zwakkere scheuten, en voor de dwerg- en kosterrozen. Bodembedekkende rozen en heesterrozen kunnen ongesnoeid blijven, doch mogen evengoed jaarlijks flink ingekort worden, om vb. hun omvang te beperken. Treurrozen worden slechts ingekort wanneer hun afhangende takken veel te lang worden; bij oudere boompjes haalt men in de winter afgestorven en droge takken uit de kroon weg, evenals dikke oude takken, om de plant te verjongen. Klimrozen worden de eerste jaren na het planten weinig of niet gesnoeid, na enkele jaren snoeit men die takken die te lang worden regelmatig terug, ook oudere zware takken die niet sterk meer uitlopen mag men in de winterperiode wegnemen om alzo het vormen van nieuwe jonge takken (en bloemen) te bevorderen. Rozen nooit voor de winter kort snoeien wegens het gevaar van het invriezen van de takken. Wel mogen struikrozen en stamrozen in de herfst 'gefatsoeneerd' worden door de takken in te korten tot op ongeveer 30 cm lengte, zodat alle uitgebloeide bloemen en eventueel gevormde zaden (rozenbottels) verwijderd worden.

ONDERHOUD: Rozen zijn gevoelig voor bladluizen en witziekte (valse meeldauw), deze dienen dan ook tijdig bestreden te worden. Wacht vooral niet tot een erge aantasting de planten reeds erg heeft uitgeput. De gepaste middelen om de meeste rozenplagen te bestrijden zijn in onze winkel verkrijgbaar. Verwijder ook tijdig de wilde scheuten welke op de onderstammen en wortels (dus van uit de grond)der rozen kunnen uitschieten door ze zo laag mogelijk af te duwen of af te snijden. Ook uit de nog levende ogen op de stammen der stamrozen kunnen nog wilde scheuten ontstaan, deze kan men als ze nog maar enkele centimeters lang zijn gemakkellijk afduwen. Wilde scheuten zijn herkenbaar aan hun sterke rechte groei, lichtgroen blad én stengels; meestal zijn ze bezet met veel kleine stekels. Ook uitgebloeide bloemen verwijdert men best regelmatig opdat geen zaadvorming zou optreden, dit remt namelijk sterk de groei en vorming van nieuwe bloemknoppen af.

BEMESTING: Rozen vragen veel voedsel. Daarom is het best jaarlijks in de late winter een voorraadbemesting met een van de hierbovengenoemde organische meststoffen toe te dienen, a rato van ongeveer 20 tot 25 kgr per are (= 100 m²) Gedurende de zomer (vanaf juni) 2 tot 3 maal bijbemesten met een snelwerkende scheikundige meststof, vb.: 3 à 4 kgr Blauwe korrel, of 2 à 3 kgr Roze korrel per are, best bij regenachtig weder.


Specificatie
Grondsoort Normale grond
Eindgrootte 2,5 - 15 cm
Standplaats Zon
Bloemkleur (Geen bloem)
Bladkleur Groen
Mooie herfstkleur Nee
Terug naar het overzicht

Tags: algemene, informatie, over, rozen